Šolsko leto 2017/18

Dijaki vseh letnikov programu tehnik steklarstva so aktivni, ustvarjalni in vedoželjni. Njihov praktični pouk poteka deloma v delavnici v Podjetniškem inkubatorju, deloma pa v Steklarni Rogaška. Obdelave vročega stekla jih uči g. Ivan Lampret, brušenje stekla spoznavajo z g. Darkom Cverlinom, slikanje na steklo z go. Zinko Kobula Kamenšek, osnove strojne proizvodnje stekla pa z g. Branimirom Vražićem. Na spodnjih fotografijah je nekaj utrinkov njihove prakse. Še malo, pa se bo večji del njihovega praktičnega pouka preselil v šolsko delavnico, ki je v fazi zaključnega urejanja. Novih prostorov se zelo veselijo! Takrat vam zagotovo pokažemo sveže fotografije.