Šolsko leto 2017/18

Prireditev ob kulturnem prazniku smo letos ponovno pripravili in izvedli v sodelovanju s I. OŠ in III. OŠ iz Rogaške Slatine.