Šolsko leto 2017/18

V letošnjem šolskem letu 5 dijakov 3. letnika programa tehnik optik ponovno opravlja praktično usposabljanje na Dunaju v okviru programa Erasmus+.