Šolsko leto 2018/19

Dijaška skupnost ŠCRS je pripravila tradicionalni dobrodelni koncert. Zbrana sredstva so namenili šolskemu skladu za pomoč cocialno šibkim dijakom.