Šolsko leto 2018/19

Dijaki 2. in 3. letnika programa tehnik steklarstva so se odpravili na strokovno ekskurzijo v Avstrijo.