Šolsko leto 2018/19

Dijaki 1. letnikov so na ekskurziji spoznavali geografske in druge značilnosti Prekmurja.