Šolsko leto 2018/19

Dijaki 3. letnika gimnazije so obiskali Kras, kjer so izpopolnjevali svoje znanje s področja slovenščine in geografije.