Šolsko leto 2018/19

Štirje dijaki ŠCRS so v okviru programa MEPI med 19. in 21. aprilom opravili poskusno srebrno odpravo.