Šolsko leto 2018/19

Za dijake 2. letnika gimnazije je pouk biologije, kemije in fizike na naravoslovnem taboru zagotovo potekal drugače, kot običajno v učilnicah.