Šolsko leto 2018/19

Dijaki naše šole so letos ponovno obiskali Evropski parlament v Strasbourgu.