Šolsko leto 2018/19

Dijaki 1. a so se odpravili po poteh Celjskih grofov.