Šolsko leto 2018/19

V tem šolskem letu smo projektne dneve izvedli v marcu pod naslovom Mladi in identiteta. Za uvod so dijaki prisluhnili predavanju Lenarta J. Kučiča, v nadaljevanju pa so dva dni ustvarjali v 16 različnih delavnicah (vsak dijak v dveh).