Šolsko leto 2018/19

Dijaki 1. letnikov so tudi letos preživeli dva dneva na Boču, kjer so se med različnimi delavnicami in športnimi aktivnostmi spoznavali in povezovali.