Šolsko leto 2018/19

Dijaki 2. C so z obiskom sveh optik spoznavali svoj poklic, na gradu Rajhenburg pa so se seznanili še z delčkom zgodovine.