Šolsko leto 2018/19

Dijaki 2. d so zadnjo prakso v steklarski delavnici v koledarskem letu 2018 izpeljali kot avtentično učno situacijo, v kateri so učenje združili s praznovanjem konca leta.