Šolsko leto 2018/19

Dijaki 2. c in 3. c so obiskali podjetje Alcom in si ogledali mesto Kranj.