Šolsko leto 2018/19

Dijaki 1. c in 1. d so obiskali Benetke in Verono.