Šolsko leto 2018/19

Dijaki 1. letnika programov tehnik optik in tehnik steklarstva so učno situacijo 'Meščansko kosilo' zaključili s svečanim kosilom, ob katerem so predstavili svoje delo znotraj projekta.