Šolsko leto 2019/20

Dijaki 2. D in 3. D so potovali po Avstriji. Glavni temi ekskurzije sta bili steklo in sol.