Šolsko leto 2020/21

Dijaki štirih oddelkov so v septembru opravili prvi športni dan.