PODVIG

Kratek opis operacije:

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

 

 
 

 

Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig 

Plakat, ki vabi v bodočo sobo pobega v Rogaški Slatini.

 

Na naši šoli v okviru projekta Podvig prednostno razvijamo model izbirnega predmeta ITS. V sklopu predmeta, v katerem so osnovna predmetna področja ekonomija, računalništvo z informatiko in matematika, trije učitelji (Sandra Cigula, Rebeka Majer Amon in Jože Vajdič) družno razvijamo in spodbujamo razvoj kompetenc podjetnosti. V tem šolskem letu smo z dijaki pripravili vse potrebno, da realiziramo naš projekt »Soba pobega«. Poglejte si naš predstavitveni film: povezava. Žal nam je načrte nekoliko prekrižala trenutna zdravstvena situacija v Sloveniji. Takoj, ko bo možno, bomo v sodelovanju s Steklarno Rogaška sobo tudi izdelali, testirali, nato bo zaživela v našem okolju in popestrila ponudbo vsem »ugankarjem« in turistom, ki jih v Rogaški Slatini ne manjka. (povezava)

 

V tem šolskem letu so kompetence podjetnosti razvijali tudi med urami rednega pouka. Timu se je pridružila Gabrijela Fürlinger, ki je kompetence podjetnosti razvijala pri pouku angleščine. Posvetila se je spodbujanju ustvarjalnosti. Pisali so pesmi in kratke zgodbe, izdelali so dva filma na temo umetnosti (povezava1, povezava2), ukvarjali so se z opisi umetnin.

Nastalo je veliko lepih izdelkov. Na spodnjih povezavah si jih lahko ogledate:

 

Izobraževanj v projektu PODVIG se je udeleževala tudi svetovalna delavka Mojca Roter, ki je s svojimi nasveti dijakom pomagala pri kariernih odločitvah.

 

Kompetence podjetnosti razvijamo tudi z izvedbami raznih delavnic za osnovnošolce. Sodelujemo učitelji in dijaki. Namen te dejavnosti je sodelovanje dijakov z učitelji pri promociji šole, pri čemer naj bi dijaki pokazali veščino dobre komunikacije, aktiviranje udeležencev delavnice in sposobnost dobrega vodenja.

 

Načrt dela za šolsko leto 2020/21:

V timu bomo še vedno prednostno razvijali model izbirnega predmeta ITS. V sklopu predmeta, v katerem so osnovna predmetna področja ekonomija, računalništvo z informatiko in matematika, trije učitelji družno razvijamo in spodbujamo razvoj kompetenc podjetnosti.

V tem šolskem letu z dijaki nameravamo izvesti načrt projekta »Soba pobega«, ki smo ga pripravili v lanskem šolskem letu.

Z razvojem kompetenc podjetnosti bomo nadaljevali tudi med urami rednega pouka. Že lani sta v projektu sodelovali Gabrijela Fürlinger ter svetovalna delavka Mojca Roter. Letos se nam bo priključilo še več sodelavcev.

Dostopnost