Novice

Spoštovani dijaki, starši in zaposleni! V teh kriznih časih, ko število okuženih s koronavirusom COVID-19 vztrajno narašča, se utegne zgoditi, da bodo pristojne službe potrebovale našo nesebično pomoč pri oskrbi tistih, ki ne morejo poskrbeti sami zase. V takšnih razmerah sta še toliko bolj kot sicer...

Na Državnem izpitnem centru dnevno spremljajo stanje in ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa. Ocenjujejo, da trenutno ni potrebe, da bi spremenili datum zadnjega dneva oddaje prijav na spomladanski rok splošne mature, ki poteče 31. marca 2020. Šola do tega dne sprejema tudi prijave po elektronski...

Spoštovani dijaki in starši! Kot gotovo veste, je 12. 3. 2020 ob 18. uri minister za zdravje podpisal odredbo o razglasitvi epidemije zaradi koronavirusa. Na tej osnovi je Vlada RS sprejela tudi sklep o začasni prekinitvi izvajanja pouka po šolah, vključno z izvajanjem praktičnega usposabljanja z...