Novice

Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila “Ureditev steklarske delavnice in prenova in ureditev dela pritličnih in kletnih prostorov na objektu Šolskega centra Rogaška Slatina”. Vabljeni k oddaji ponudbe!   Razpisna dokumentacija in popis del: objava_razpisa_nmv_za_ureditev_steklarske_delavnice_pritlicja_kleti   Projektna dokumentacija: Ureditev pritličja in kletne etaže Ureditev steklarske delavnice    ...

V četrtek, 28. 9. 2017, so se dijaki 1., 2. in 3. letnikov Šolskega centra Rogaška Slatina zbrali pri dvorani Balinček, kjer je potekal Rogaški tek. Dijaki, ki so se udeležili teka, so bili razdeljeni po spolu ter letniku rojstva, vsi pa so morali preteči...

Dijaki 3. in 4. letnika gimnazije so del pouka športne vzgoje opravili na športnrm taboru v Portorožu. O dogajanju so zapisali: Že kar prvi šolski vikend smo se dijaki 4. letnika gimnazije odpravili v Portorož, kjer smo opravili del ur športne vzgoje. Nekateri malo bolj, drugi...

V sredo, 13. septembra 2017, smo se dijaki prvih letnikov Šolskega centra Rogaška Slatina odpravili na spoznavni tabor na Boč. Najprej smo si postavili šotore, ki se v vetrovni noči dejansko niso podrli (imamo pač spretnosti, kar pomeni, da sodimo na to šolo). Nato smo...

Dijaki 4. letnika smo se skupaj z našo profesorico Alenko Virant v petek, 8. 9. 2017, odpravili na pot na Notranjsko podolje. V okviru maturitetnega poglabljanja pri predmetu geografija smo opravili terenske vaje. Cilj ekskurzije s terenskim delom je bilo proučevanje fluviokrasa, kjer smo se...

V petek, 1. septembra, smo na naši šoli pozdravili 83 dijakov 1. letnikov - 32 gimnazijcev, 28 bodočih tehnikov optikov in 23 tehnikov steklarstva. Tako njim kot tudi vsem starejšim dijakom želimo uspešno šolsko leto, polno različnih doživetij pri in ob pouku.             [caption id="attachment_14462" align="aligncenter" width="300"]...

Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila “Sanacija strehe na Šolskem centru Rogaška Slatina”. Vabljeni k oddaji ponudbe!     Razpisna dokumentacija in razpisni obrazci: scrs_javno_narocilo_streha   18. 8. 2017 je naročnik objavil popravljen popis del, ki so ga ponudniki dolžni upoštevati: popravljen-popis-del-sanacija-strehe-18-8-17...

Spoštovani! V nadaljevanju objavljamo razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila "Statična sanacija pritlične in kletne etaže Šolskega centra Rogaška Slatina ter izvedba sanacije vlage - Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del". Vabljeni k oddaji ponudbe!   Razpisna dokumentacija, popis del in razpisni obrazci: portal-objava-24_7   FAZA 1 GRADBENE KONSTRUKCIJE 6587-pzi-gradbene-konstrukcije izvlecek-armature-podbetoniranih-temeljev-listi-k03-do-k04 izvlecek-armature-armiranih-ometovarmatura-ometov-listi-k05-do-k07 k01-pozicijski-nacrt-tloris-kleti k02-pozicijski-nacrt-tloris-pritlicja k03-armaturni-nacrt-podbetoniranih-temeljev-kleti k04-armaturni-nacrt-podbetoniranih-temeljev-pritlicja k05-armaturni-nacrt-armiranih-ometov-kleti k06-armaturni-nacrt-armiranih-ometov-pr-1-del k07-armaturni-nacrt-armiranih-ometov-pr-2-del VODILNA MAPA 6587-pzi-vodilna-mapa ARHITEKTURA 6587-pzi-arhitektura solski-center-rogaska-slatina-pzi-arhitektura-1-faza-tloris-pritlicja solski-center-rogaska-slatina-pzi-arhitektura-1-faza-tloris-kleti solski-center-rogaska-slatina-pzi-arhitektura-1-faza-prerez-a-b...